Ambassade en Consulaten van België in Ierland
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

Belangrijke informatie voor het bezoeken van de ambassade

Online afsprakensysteem

Wij gebruiken een online systeem om afspraken voor consulaire zaken (in het bijzonder voor paspoorten en eID’s) en voor visa (enkel na aanmelding via Visa On Web).

Alle afspraken dienen via deze weg gemaakt te worden, behalve consulaire noodgevallen (bv. dringende aanvragen voor tijdelijke paspoorten ) en de afspraken met de consul voor akten van nationaliteit of burgerlijke stand (dit kan via consulate.dublin@diplobel.fed.be).

Alvorens een afspraak te maken, dient u op de website van de Ambassade na te gaan welke documenten u dient mee te brengen.

Tijdens de Covid-19-pandemie aanvaarden wij tijdelijk geen bezoekers zonder afspraak.

De enige uitzondering hierop is wanneer u enkel langskomt om documenten op te halen, zoals een eerder aangevraagd paspoort. Voor identiteitskaarten raden we aan een afspraak te maken, zodat de certificaten op deze kaart onmiddellijk geactiveerd kunnen worden.  

A. Welke diensten kunt u van de Belgische consulaire ambtenaren verwachten?

  • U bent Belg en reist tijdelijk naar het buitenland, consulteer de rubriek Op reis in het buitenland.
  • U bent Belg en verblijft permanent in het buitenland, u kunt alle nodige inlichtingen via de link consulaire administratieve bijstand vinden.

B. Welke diensten mogen de consulaire ambtenaren NIET geven?

  • Optreden in privéaangelegenheden zoals een hotel reserveren, hotelrekeningen betalen, bagage bewaren, een woning zoeken, betalen van medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind gedwongen terughalen of een minderjarige huisvesten, een Belgische burgerlijke beschikking afdwingen in het buitenland of een derde land verplichten om een familiaal geschil te regelen, onderzoeken over een misdrijf of een overlijden, enzovoort; 
  • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, of bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures; 
  • Zorgen voor een job, een werk- of verblijfsvergunning of de verlenging van een visum. 

De consulaire administratieve bijstand wordt in het buitenland door een honderdtal beroepsconsulaten generaal en consulaten verleend.

De consulaten-generaal en consulaten zijn hoofdzakelijk gevestigd in de hoofdstad of andere steden van het land van hun ressort. Dit ressort kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen Belgische consulaire vertegenwoordiging is.

Ze fungeren ook als openbare dienst voor Belgen in het buitenland.

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt de administratieve bijstand verleend enkel aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De administratieve bijstand aan de Belgen die niet ingeschreven zijn in dit register is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijke reistitel indien de voorwaarden tot uitreiking vervuld zijn.

Als Belg wonende in het buitenland, contacteert u inderdaad het best altijd eerst het Belgisch Consulaat-Generaal of Consulaat in het land waar u verblijft, vooraleer u zich richt tot de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.